Lucas Schouten & Willem Beunis over digitale transformatie en GDPR/AVG.

Lucas Schouten & Willem Beunis over digitale transformatie en GDPR/AVG.

Een gastblog van onze partners, Lucas Schouten en Willem Beunis over digitale transformatie en GDPR/AVG.

Er wordt terecht veel over geschreven en gediscussieerd: De Digitale Transformatie. In veel Boardrooms is dit het nummer 1 topic op de agenda.

Digitale transformatie is de volgende stap in de digitale ontwikkeling, gedreven door de ‘klant’ en zijn/haar toenemende aandacht voor digital business. Digitale transformatie gaat over zakelijke transformatie en de impact van (digitale) technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij.

De definitie van Digitale Transformatie

Er zijn meerdere definities van het begrip Digitale Transformatie en wellicht is deze invalshoek een bijdrage:

‘Digitale transformatie is de diepgaande en versnellende transformatie van zakelijke activiteiten, processen, competenties en bedrijfsmodellen om de wijzigingen en nieuwe mogelijkheden die worden veroorzaakt door het gebruik van digitale technologieën, te kunnen aanwenden op een strategische wijze’.

Die digitalisering voltrekt zich razendsnel. Dat biedt de ‘klant’ nieuwe mogelijkheden en daarmee verandert het consumentengedrag. De vraag naar meer flexibele (digitale) dienstverlening die meerwaarde biedt voor de gebruiker, liefst tegen lagere kosten, legt een steeds grotere druk op het bedrijf die dat product of dienst moet leveren. Het bedrijf ziet zich dus genoodzaakt zijn bedrijfsprocessen aan te passen en te optimaliseren. Organisatiemodellen moeten op de schop, klassiek denken over investeringen en de terugverdientijd daarop, werkt eenvoudig niet meer. Zie daar de disruptieve werking van nieuwe technologieën die de consument ‘omarmt’ en bedrijven onder druk zet zich daarop in rap tempo aan te passen.

Data

Dé gemeenschappelijk factor in die digitalisering is logischerwijs Data! Tegelijkertijd ontstaat een spanningsveld tussen enerzijds het ontsluiten van alle Data in de organisatie en anderzijds de bescherming van dat deel van de Data die persoonsgegevens bevat. Op die laatste is immers de AVG van toepassing.

Om bedrijfsprocessen te optimaliseren en bedrijfsmodellen aan te passen wil je dus goed inzicht hebben in alle Data en hun onderlinge relaties en hoe die is aan te wenden om strategische verandering in de organisatie door te voeren. En dat staat allemaal in het teken om aan de klantvraag te voldoen en moet ook nog eens razendsnel worden geïmplementeerd!

Dat verklaart deels de discussie over Big Data en de vraag naar de Data Scientist. We willen weten over welke Data we in de organisatie beschikken en vervolgens moeten we aan die Data ook betekenisvolle relaties toekennen.

GDPR/AVG

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving GDPR (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is, komt er nog een extra druk te liggen op een bepaald deel van de Data. Namelijk: Persoonsgegevens!

Belangrijk hierbij is op te merken dat er met de komst van de GDPR er in feite een scheiding ontstaat van ‘ownership of Data’. Dit betekent dat men zich goed moet realiseren dat Data die persoonsgegevens in zich draagt of Data die te herleiden is tot een individu, persoonlijke gegevens zijn, van de betrokkene zelf. Dus het bedrijf dat die persoonsgegevens gebruikt of verwerkt heeft niet het eigenaarsrecht van die Data!

GDPR (AVG) biedt een kader hoe met die persoonsgegevens om te gaan en hoe die adequaat te beschermen. De GDPR, die nu al bijna een jaar van kracht is, heeft een veel ingrijpender karakter dan waar men in eerste instantie aan dacht.
De kern van de opbouw van de GDPR ligt hem in de kracht dat ze bedrijven ‘dwingt’ een bestuursmodel te organiseren om persoonsgegevens correct en volledig te beheren en te beschermen (technische en organisatorische maatregelen). Ondertussen voltrekt de digitale transformatie zich en beginnen bedrijven en instellingen te begrijpen dat ze hun IT-landschap moet aanpassen: de IT Transitie.
De samenhang tussen de impact van GDPR en de rationele voordelen als gevolg van de digitale transformatie zijn opmerkelijk. Zowel het voldoen aan de GDPR als het uitvoeren van de IT-transitie zijn noodzakelijk voor de ‘license to operate’. Immers, de AVG is een wettelijke verplichting.

Kortom, GDPR(AVG) zou juist een trigger moeten zijn voor bedrijven om hun strategische discussie over digitale transformatie en IT-Transitie aan te jagen! Controle krijgen en houden over de Data in je bedrijf. Daar gaat het echt om. Persoonsgegevens is ‘gewoon’ ook maar Data. Met de AVG als wet, heb je dus in feite – naast een verplichting- een blauwdruk om je Data Governance op orde te krijgen en dit ontsluit tegelijkertijd de enorme potentie om op de juiste en correcte manier Data te gebruiken om je als organisatie te helpen slagen in die Digitale Transformatie.

Beunis & Schouten biedt u een concrete en bewezen oplossing om van de ‘Notion of Accountability’ te komen tot de ‘Declaration of Accountability’ met inzet van unieke AI software oplossingen en top-professonials.

Interesse? Neem contact op met:

Lucas Schouten (0610074560)
Willem Beunis (0627004766)

Author: Robin Simons
''Het verhogen van sales en genereren van leads via online kanalen, dat is wat ik doe. Het bijzondere aan marketing zijn de eindeloze mogelijkheden, je bent vrij om creatief te denken en dit te vertalen naar een strategie die past bij de visie van de klant."
SalesPulse gebruikt cookies voor analytische doeleinden. Door akkoord te gaan geef je ons toestemming om cookies te gebruiken en te plaatsen. Klik op de button "PRIVACY BELEID" om te lezen welke gegevens wij verwerken.