OVER DROMEN, VISION, BHAG’S & DTG

“Een executive hoeft maar 1 ding te doen: ontwerp een vision voor je bedrijf en zorg dat iedereen die droom kent en ernaar leeft”.

Dat is wat mijn grote leermeester Chris Braakman mij ooit leerde en waar ik tot op de dag van vandaag naar acteer en mee werk.

Hij tekende daar een helder plaatje bij waarin de vision werd vertaald naar een mission, strategie, tactiek, plannen en jaar- maand- week- en dagtaken. De lijn van dagtaak naar boven richting Vision noemde hij Empowerment en de lijn van boven naar beneden “de klassieke valkuil van de gemiddelde executive, namelijk bemoeienis met de dagelijkse taken van de medewerkers”.

BHAG

Een mooie variant op het Vision model van Chris is het BHAG-model van Verne Harnish. BHAG staat voor Big Hairy Audacious Goal en betekent in grote lijnen hetzelfde: “ontwerp een zeer ambitieus punt aan de horizon voor het hele team”. Nog veel bekender en hetzelfde principe: “Shoot for the stars and you might hit the moon”. Gebruikt door een ver familielid om een heel land in beweging te krijgen…

Een hoger doel

Ik vond het een logisch model en ben pas later gaan begrijpen hoe fundamenteel dit de basis vormt van het succes van een organisatie. Het gaat namelijk niet alleen over executives, maar ook in hoge mate over hoe mensen te werven en behouden voor een organisatie. Iedereen is geïnteresseerd in een mooi salaris en functie, maar wij merken dat het echte werkplezier komt uit de mogelijkheid om mee te mogen denken, zelfstandige invulling te geven aan de functie en persoonlijke groei door te kunnen maken. Door een hoger doel aan te geven als richting en de medewerkers input te vragen om dit te realiseren, zien wij bedrijven de groei maken en het plezier uitstralen.

Dream Team Goal

Het is om die reden dat wij vanuit SalesPulse altijd starten met het begrijpen of het samen onder woorden brengen van een gezamenlijke Droom. Pas als deze helder is, kunnen wij een voorstel doen of en hoe wij waarde kunnen toevoegen voor onze klant. Wij noemen het geen Vision of BHAG, maar DTG wat staat voor Dream Team Goal.

Voorbeeld uit de praktijk

In 2018 kwam ik aan boord van The DataCenter Group met een simpel uit te leggen DTG: “niet later dan 2025 zijn wij met 10 datacenters het fundament van de maatschappij”. Of in mijn woorden: maak de tent 5x zo groot in een paar jaar tijd. Halverwege 2019 is dat gelukt en heeft TDCG meer dan 10 locaties in Nederland. Hoe? Doordat de aandeelhouders in staat waren om in een duidelijke zin uit te leggen welke kant wij op gaan en al het beleid daarop af te stemmen. Op die manier werden mensen geworven, investeringen gedaan en klanten en partners benaderd.

…”If you don’t know where you are going, you will probably end up somewhere else”…

Ter nagedachtenis van Chris P. Braakman

Volg ons op LinkedIn!