Uncommon People x SalesPulse

Uncommon People

Uncommon People brengt mooie bedrijven en uitzonderlijke talenten samen om gezamenlijk groei doelstellingen te bewerkstelligen.

Met een focus op Media, Marketing, Advertising en gerelateerde technologie helpt Uncommon People haar klanten om de meest competente arbeidskrachten in hun branche aan te trekken, te behouden en teams te laten groeien.

De aanpak van Uncommon People is gedreven vanuit vakinhoudelijke kennis, respect voor klant en kandidaat en een diep inzicht van wat er bij de klant c.q. in de branche speelt.

Dit in combinatie met het unieke Uncommon360 proces heeft Uncommon People in staat gesteld om in korte tijd een vooraanstaande positie in de markt te nemen waarbij de lat kwalitatief beduidend hoger ligt dan bij de gemiddelde CV schuiver.

Voor klanten betekent dit betere retentie van kandidaten, lagere operationele downtime en lagere cost per hire.

SalesPulse

SalesPulse realiseert groei voor bedrijven, gemiddeld zo’n 30% binnen 12 tot 24 maanden. Door talentvolle individuen van verschillende generaties bij elkaar te brengen, kan SalesPulse impact hebben op alle niveaus van een organisatie om het te leiden naar beter resultaat.

Gedreven door ContinuousNEXT, de volgende stap in digitale transformatie, helpt SalesPulse bedrijven te groeien.

Samenwerking

De samenwerking tussen Uncommon People en SalesPulse is voortgekomen uit een gezamenlijk doel: het laten groeien van bedrijven. Bij een groeidoelstelling horen, een commerciële aanpak, de juiste mensen en uitstekende coaching. Door de kwaliteiten en ervaring van Uncommon People en SalesPulse met elkaar te verbinden, kunnen we de groeidoelstellingen van onze klanten nog sneller realiseren.

Jouw business laten groeien? Neem contact met ons op. Wij kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

‘’Wij zijn heel blij met de samenwerking met SalesPulse. De samenwerking tussen verschillende generaties is verfrissend en zorgt voor nieuwe inzichten. Daarnaast kunnen wij elkaar op commercieel en recruitment vlak goed aanvullen.’’ Aldus Kees de Jong, managing partner Uncommon People.

‘’De werkwijze van Uncommon People inspireert ons enorm. Het recruiten vanuit een bepaalde groeidoelstelling, in plaats van andersom. De samenwerking met Uncommon People vult onze diensten goed aan op het gebied van recruitment en consultancy.’’ Aldus Robin Simons, head of SalesPulse Marketing.

Volg ons op LinkedIn!

English Version: Uncommon People x SalesPulse

Uncommon People

Uncommon People brings together great companies and exceptional talent to jointly achieve growth objectives.

With a focus on Media, Marketing, Advertising and related technology, they help their clients to attract, retain, and grow the most competent workforce in their industry.

Their approach is driven by subject matter expertise, respect for customers and candidates and a deep understanding of what is going on with their customer and in the industry.

This in combination with their unique Uncommon360 process has enabled them to take a leading position in the market in a short period of time where the bar is significantly higher in quality than the average CV slinger.

For clients, this means better retention of candidates, lower operational downtime and lower cost per hire.

SalesPulse

SalesPulse helps company grow, on average at least 30% within 12 to 24 months. Bringing together talented individuals from different generations, SalesPulse can impact all levels of an organisation to guide it to better results.

Driven by ContinuousNEXT, the next step in digital transformation, SalesPulse can help businesses grow.

Collaboration

The collaboration between Uncommon People and SalesPulse is our common goal to let businesses grow. With a grow-goal, there must be a commercial approach, the right people and great coaching. By bringing our services and experience together, we can reach our clients grow-goal sooner and easier.

Feel free to contact us to have a chat about how we could grow your business. We’re looking forward meeting you.

‘’We’re very happy with the collaboration between Uncommon People and SalesPulse. Combining the knowledge and experience of different generations is very refreshing and an eye-opener.”- Kees de Jong, managing partner Uncommon People.

‘’We really like the approach of Uncommon People, it inspires us. Recruitment from a ‘’growth-goal’’ point of view, instead of the other way around. We’re happy with the collaboration with Uncommon People because their experience in recruitment and consultancy is a great supplement to our services.’’ – Robin Simons, Head of SalesPulse Marketing.

Volg ons op LinkedIn!